document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } Výkopové práce, zemní práce, terenní úpravy Petr Urbančík

Výkopové práce, zemní práce, terenní úpravy Petr Urbančík

Zemní práce Petr Urbančík Bagry

Naše firma se specializuje na veškeré zemní práce, inženýrské sítě, demolice a práce s hydraulickým kladivem. Nabízíme nejrůznější druhy terénních úp

JACB 4CX

Naše firma nabízí

 • Hydraulické sbíjecí kladivo HM386Q
 • Výkopy základů včetně kompletní přípravy podloží základové desky a betonáže
 • Hloubení rýh pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky
 • Hutnění zásypů výkopu, podloží
 • Výkopy odvodnění, drenáží
 • rekultivace území po těžbě nebo skládkách
 • zemní práce ve stísněných podmínkách
 • čištění říčních koryt
 • úpravy terénů a skrývky
 • převážení palet
 • skrývka ornice a jiné
 • Rozbíjení betonů a živic
 • Bourací a demoliční práce
 • Výkopy pro bazény a jezírka
 • Studny, septiky a jímky
 • Rovnání a svahování terénů
 • Odstraňování škod po povodních

 

Pro spokojenost zákazníka nabízíme:

 • Důsledně uplatňujeme flexibilitu a maximální snahu o naplnění potřeb zákazníka
 • Trvale udržujeme a posilujeme důvěru a spokojenost zákazníků
 • Činnost je zaměřena na plnění potřeb zákazníka
 • Solidní a spolehlivé jednání, včasné plnění termínů
 • Bohaté zkušenosti a praxe z činnosti v oboru
 • Kvalitní práce je pro nás prvořadá

 

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.bagrymorava.cz/
email:   info@bagrymorava.cz
telefon:   774150600