document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } Sériová paralelní Diagnostika osciloskopem

Sériová paralelní Diagnostika osciloskopem

Sériová paralelní Diagnostika osciloskopem

Sériová paralelní Diagnostika osobních dodávkových nákladních vozidel. Opravy řídících jednotek.rnprogramování řídících jednotekrnimobilizéry-airbagy- motorové jednotky atd. Montáže satelitních zabezpečení Monitoring vozidel

Sériová paralelní  Diagnostika
Provádíme měření osciloskopem.
 
Okruhy zapalování

Diagnostika primárního a sekundárního vynutí zapalovací cívky. Pro přesnou analýzu sekundáru je v přednastaveném měření integrován vzorec pro výpočet  hodnot zapalovacího napětí (jehly), napětí výboje při přeskoku jiskry, doby hoření a doby trvání induktivního  dokmitu.

Snímače a akční členy

Diagnostika otáčkových snímačů (klika, vačka), měřiče  hmotnosti vzduchu (MAP), MAF senzoru, Lambda    sondy,  apod.

Testy CAN-BUS/LIN-BUS

Zobrazení napětí na vedení CAN-BUS, test integrity sběrnice CAN-BUS, test vedení LIN při vypnutém zapalování.

Měření napětí a proudu na vstřikovačích, jak na vznětových tak zážehových motorech např. systémy Common-Rail, jednobodové a vícebodové vstřikování.

Okruhy dobíjení a testy komprese

Testy dobíjecích soustav 12V i 24V, test alternátoru, testy relativní komprese na vznětových i zážehových motorech.

Sériová paralelní  Diagnostika osobních dodávkových nákladních vozidel. 
Opravy řídících jednotek.
programování řídících jednotek
imobilizéry-airbagy- motorové jednotky atd.
Montáže satelitních zabezpečení 
Monitoring vozidel                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.automara.cz/index.php/paralelni-diagnostika
email:   automara@atlas.cz
telefon:   606349734