Jak napsat kvalitní článek…

Jak napsat kvalitní článek, který bude přitahovat pozornost…

Dnes se naučíte, jak na ZBH vytvořit články, které k Vám přivedou celé zástupy čtenářů toužících po Vašich znalostech a službách.

Jak napsat kvalitní článek, který bude přitahovat pozornost…

Proč vůbec psát pravidelně články?

Má-li Vám přítomnost na Životě bez hranic přinést výdělek založený na Vašich znalostech, musíte si nejprve u svých čtenářů – potenciálních zákazníků – vybudovat neotřesitelnou důvěru.

Proto dříve, než jim na svém profilu autora nebo svých osobních stránkách nabídnete placenou službu, musí Vás nejdříve poznat, stejně jako Vy máte možnost “před-prodat” jim přínos určitého produktu / služby – máte tak příležitost ovlivnit rozpoložení jejich mysli před tím, než je požádáte o objednávku.

 

Jak postupovat při výběru tématu?

Základní zásadou je, že publikovat na Životě bez hranic lze jen unikátní, neokopírované články.

Ani články, které jste třeba v minulosti umístili na jiný web, svůj blog, apod. nejsou přípustné.

Proč?

Vyhledávače totiž duplicitu v obsahu rozpoznají, a automaticky snižují důvěryhodnost (a tím pozici ve vyhledávání) u všech stránek, které duplicitní obsah zveřejnily. Proto platí, že je třeba vždy vytvořit originální obsah – v infopodnikání je unikátní obsah králem!

 

1.   Téma

Zvolte si k napsání článku oblast, kde máte Vy osobně kvalifikaci a zkušenosti. Je absolutně nezbytné, abyste rozuměli věcem, o nichž píšete!

Pamatujte, že na Životě bez hranic se čtenáři stávají zákazníky odborníků, nikoliv diletantů.

Budete-li psát sice mnoho článků, ale bez valné informační hodnoty, nepřinesou Vám zhola nic.

 • Pište o tom, co lidi zajímá v oblasti, kde jste expertem.
 • Pište o tom, co je nápomocné – co lidé, kterým v běžném životě pomáháte, často řeší?
 • Pište o tom, co sami řešíte anebo jste již vyřešili, a mohlo by pomoci i dalším lidem…
 • Pište o tom, co jste se naučili v knihách, na trénincích, webinářích, seminářích, apod.
 • Pište o tom, co je nějak propojeno s Vaším produktem nebo službou tak, že koupě produktu či služby jsou logickým vyústěním a rozšířením obsahu článku.

 

2.   Klíčové slovo

Téma článku (konkrétní věc, o které pojednáte) by mělo být vždy jasně srozumitelné. Článek musí být zacílen jako laser.

K zacílení na konkrétní téma slouží tzv. KLÍČOVÉ SLOVO.

Klíčové slovo je doslovným metaforickým „klíčem“, který odemyká bránu k danému tématu.

Je čtenáři vyhledáváno na seznamu, googlu apod., a samotné vyhledávače podle něj sestavují výsledky vyhledávání. A jelikož Vy chcete, aby měl Váš článek co nejvíce čtenářů, je třeba zvolit správné klíčové slovo. Jak to udělat?

Vynikajícím nástrojem je Google AdWords.

 • Vytvořte si adwords účet a přihlaste se
 • Najeďte na „Nástroje a Analýza“  a pak „plánovač klíčových slov“
 • Z nabídky zvolte „Vyhledat návrhy nových klíčových slov a reklamních sestav“
 • A vepište klíčová slova, která Vás k danému tématu napadají.
 • Následně nejvíce hledané klíčové slovo s nejnižší konkurencí zvolte jako klíčové slovo pro Váš článek.
 • Vybrané klíčové slovo umístěte vhodně do článku tak, aby se v něm několikrát objevilo.

 

POZOR: Pravidlem je, že každý článek má mít právě jedno jediné klíčové slovo. Mělo by jím být ideálně podstatné jméno v 1. pádu, popř. sloveso v infinitivu – pokud je takto vyhledáváno.

Pokud nejste schopni vybrat JEDNO klíčové slovo, nabízí se skvělé řešení: Napište více článků.

 

3.   Text

Zásadou psaní na internetu je smysluplné členění textu do odstavců.

Internetové články čtou lidé jinak než knihu. Váš článek proto musí být mnohem členitější.

Jak to udělat?

 • Odstavce. Nový odstavec následuje každé cca 3-4 věty.
 • Nadpisy. Každé cca 3 odstavce vložte „Nadpis 2“, jímž oddělíte dva tematické oddíly. V rámci takového oddílu můžete použít i nadpisy úrovně 3.

 

Celková délka textu by měla být okolo 450 – 900 slov. Delší texty je vhodné rozdělit do několika dílů. Nezapomeňte v textu několikrát zopakovat klíčové slovo, ideálně 1× na každých 100 slov textu.

Klíčové slovo by se také mělo objevit nejméně v jednom nadpisu.

Zvýraznění v textu můžete použít stejné, jako ve wordu, s výjimkou podtržení. Takový text by totiž vypadal jako html odkaz a byl by pro čtenáře matoucí.

 

4.   Nadpis a anotace

Vymyslete pro svůj článek také poutavý nadpis.

 • Fungují zábavné i skandální nadpisy (Odhaleno! …)
 • Nadpis může také obsahovat číslo (5 způsobů jak…)
 • Pozornost čtenářů přitáhnete i zřejmou výhodou (Naučte se hospodařit s…)
 • Naopak může čtenáře přilákat i tajemství (Co jste nevěděli o…)

 

Nejhorší, co můžete udělat, je být nudní. Tak sice vložíte úsilí do článku, ale nikdo nebo jen velmi málo lidí jej skutečně bude číst.

Anotace článku je velmi důležitá! Všem čtenářům ve zkratce sděluje, o čem Váš článek je a proč by si jej měli přečíst.

Dbejte proto, aby Vaše anotace ve zkratce vystihovala to, co je na článku podstatné. Anotace by neměla přesahovat 170 znaků vč. mezer a bezpodmínečně musí obsahovat klíčové slovo.

 

5.   Obrázky

Článek je třeba doplnit obrázkem. Podobně jako u profilu autora platí, že článek, který neobsahuje žádné grafické prvky, je pro čtenáře totálně nezajímavý!

Jednak potřebujete vybrat obrázek do záhlaví – ten bude s článkem spojen na hlavní straně webu ZBH; jednak je více než vhodné umístit jeden či několik obrázků také do textu. 

Pamatujte, že Vámi vložený obrázek v žádném případě nesmí porušovat autorská práva!

Pokud nejste vlastníkem použitého obrazového materiálu, použijte některou z fotobank, která nabízí obrázky zdarma, např. 

 • qualitystockphotos.com 
 • kozzi.com 
 • freedigitalphotos.net

Je naprosto nepřípustné použít obrázek nalezený vyhledáváním(google/seznam), u kterého jste si neověřili, zda je možné jej dále užít.

Při nahrávání obrázků pamatujte, že pro zobrazení na webové stránce stačí relativně malá velikost obrázku, maximálně 500×500 pixelů.

Nevkládejte obrázky větší! Tím byste svým čtenářům obrovsky znepříjemnili prohlížení stránek, neboť by se dlouho načítaly – a v důsledku byste o takové čtenáře přicházeli hlavně Vy sami.

Pokud chcete použít obrázek, který přesahuje tyto rozměry, zmenšete jej pomocí jednoduchého grafického editoru, např. irfanview.cz.

 

6.   Odkazy

Text článku prodchněte cca 4 html odkazy – některé mohou vést na jiné Vaše články na ZBH, jiné by měly vést přímo na stránku produktu či služby, kterou článkem chcete podpořit.

Proč?

Takový odkaz totiž čtenář vnímá jako další informační zdroj, a proto na něj kliká mnohem častěji, než na jakoukoliv reklamu např. ve formě bannerů.

Tím získáváte další proud potenciálních zájemců o daný produkt či službu. A tady se také skrývají Vaše příjmy, jak se budeme bavit v dalším díle této Školy Infopodnikání…

 

7.   Výzva k akci

Každý článek musí mít svůj obchodní cíl.

Pokud ne, je z hlediska Vašeho podnikání zbytečný, sice jste přinesli hodnotný obsah, a možná jste někomu prospěli díky informaci, ale zapomenuli jste na sebe.

Proto byste měli mít jasno v tom, co chcete, aby čtenář po jeho přečtení udělal.

 • Kontaktoval Vás?
 • Stal se členem Vaší skupiny na facebooku?
 • Pokračoval na stránky Vašeho produktu či služby?
 • Zakoupil si nějaký affiliate produkt, který propagujete?
 • Atd…

 

Pokud v tomto nemáte jasno, je třeba, abyste před psaním nějakých článků přehodnotili svou podnikatelskou strategii!

Pokud jasno máte, pak jednoduše své čtenáře požádejte, aby udělali to, co po nich chcete. Jestliže je totiž nepožádáte, neudělají zpravidla nic – a Vaše úsilí vyjde naprázdno.

Vy jste podnikatelé, což znamená, že musíte podniknout krok směrem k potenciálnímu zákazníkovi.

A pole „výzva k akci“ je k tomu jako stvořené.

Výzvu k akci můžete mít buď dopředu sestavenou na Vašem profilu autora, nebo ji můžete u každého článku měnit.

 

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.zivotbezhranic.cz/spoluprace/autor/jak-napsat-kvalitni-clanek/
email:   info@zivotbezhranic.cz
telefon:   
Účesy HappyHair - virtuální kadeřník - tvé vlasy 1000x jinak!