Finanční Svoboda: Jak vydělat peníze na investice?

Co je to vlastně ta finanční svoboda?

Finanční svoboda je stav, kdy osoba má takové pasivní finanční příjmy, které pokrývají veškeré nezbytné měsíční výdaje a tyto finanční příjmy NEJSOU získávány na základě aktivní činnosti či práce dané osoby.rnDalší použitelné definice…rnFinanční svoboda je termín, který se užívá k popsání stavu člověka, který má dostatek osobního bohatství k tomu, aby mohl žít nekonečně dlouho bez toho, aby musel pracovat pro zajištění svých základních potřeb. — WikipediarnrnFinanční svoboda je schopnost člověka řídit peníze takovým způsobem, že má dostatek finančních prostředků k životu, který si dobrovolně zvolil bez své aktivní práce nebo bez pomoci druhých. — Nightingale Conantrnrn

Finanční Svoboda: Jak vydělat peníze na investice, získat pasivní příjem a finanční svobodu?

Finanční svoboda je tedy stav, kdy člověk získává příjem na základě dříve vytvořeného systému či naakumulovaných aktiv (majetek), které generují příjem pravidelně a nekonečně dlouho bez ohledu na to, zda se člověk na vydělávání aktivně podílí či nikoliv – příjem je tedy pasivní (reziduální) a je vyšší než celkové životní náklady daného člověka a přichází opakovaně, stále a do nekonečna…

Jakmile vytvoříte pasivní příjem, v tu chvíli může odejít ze zaměstnání, práce či podnikání, kde získáváte aktivní příjem, aniž by to ovlivnilo Váš životní standard.

Všimněte si, že jednotlivé definice nezmiňují množství peněz. Jde vždy o konkrétního člověka, jeho životní styl a potřeby, které má, než o peníze samotné. Finanční svoboda pro každého znamená něco jiného a pro každého člověka bude na jiné úrovni.

V reálném ekonomickém prostředí dochází k inflaci. Je tedy nutné, aby šlo o stav, kdy čerpaný pasivní příjem (renta, reziduální příjem) může narůstat alespoň tak rychle, jak roste inflace a tak byla zachována podmínka pokrytí nutných výdajů do budoucnosti.

 

Finanční svoboda nutně neznamená, že musíte být bohatí…

Svou finanční svobodu získáte, když si spočítáte své měsíční náklady a zabezpečíte si systém či aktivum, který generuje takový příjem, jež Vám Vaše náklady pokryje, plus započtete navýšení v rámci inflace.

Jestliže jsou například Vaše měsíční náklady 30.000 Kč a vytvoříte aktivum, které Vám měsíčně generuje příjem 40-50.000 Kč plus každoroční navýšení o inflaci bez toho, abyste se ráno museli nutně zvednout z postele, pak máte finanční svobodu, přitom však nutně nemusíte být bohatí…

Vaše finanční svoboda je však dostatečně velká na to, abyste mohli dělat mnoho z toho, co si usmyslíte, aniž byste pro tento příjem museli chodit do zaměstnání…

 

Co finanční svoboda znamená pro Vás?

Znát obecné definice je hezké – co však finanční svoboda či nezávislost znamená pro Vás osobně?

  • Člověk, který je zvyklý žít v přepychu, bude mít hranici finanční svobody položenou výše než člověk, který dokáže vyjít skromněji.
  • Tomu, kdo dokáže vyjít skromněji, se bude finanční svoboda snadněji dosahovat a pravděpodobně ji dosáhne rychleji.

 

[První úkol]: Vezměte si k ruce papír a tužku a právě teď si doprostřed napište číslo, které pro Vás znamená finanční svobodu. Spočítejte své měsíční náklady a napište si sumu, kterou byste potřebovali získávat jako pasivní příjem, aby byla dosažena Vaše finanční svoboda.

 

Finanční svoboda a svoboda časová…

Jakmile máte vyřešen příjem a nemusíte trávit 8 hodin denně (nebo i více) tím, že se musíte postarat o své živobytí, najednou získáte obrovskou volnost a množství času, se kterým můžete disponovat, jakkoliv se Vám zlíbí…

Lidé se často zaleknou toho, co vlastně budou dělat, jakmile získají finanční svobodu – většina tvrdí, že by nechtěli zůstat doma a nic nedělat…

Já jim to nevyvracím.

Osobně bych si také nedokázal představit nic nedělat – to ani není účelem získání finanční a časové svobody.

 

Být časově nezávislý neznamená, že neděláte nic.

Spíše to znamená, že Vy určujete, jak bude vypadat Váš den – jak, kde a s kým jej budete trávit. Nikoliv, že to, jak Váš den vypadá, určují Vaši nadřízení, podřízení nebo Vaši zákazníci…

Jakmile je finanční svoboda dosažena, můžete najednou 8 (či více) hodin denně, které teď trávíte v práci, použít na něco ušlechtilého, čemu věříte a být změnou, která udělá skutečný rozdíl v životech druhých lidí…

Můžete:

  • učit druhé lidi, jak dosáhnout finanční svobody,
  • věnovat svůj čas a pracovat pro charity zdarma,
  • dát svůj čas dětem v sirotčinci a tomu, abyste je lépe připravili na život,
  • jet do oblasti, kde bylo přírodní neštěstí a pomoci jako dobrovolník,
  • jet předat své znalosti a zkušenosti do zemí 3-tího světa…

 

Můžete dělat spoustu skvělých věcí, když na to máte čas a peníze. Neznamená to sedět na zadku a nedělat nic.

Moje žena je zubařka. Jakmile dosáhneme finanční svobody, její sen je odjet na pár měsíců do Afriky a pomoci tam dětem s péčí o zuby.

Na druhou stranu, jestliže máte finanční a časovou svobodu, také můžete cestovat bez omezení (záleží na tom, jak velká finanční svoboda to je a co Vám umožňuje) a poznat skutečně svět, bez toho, abyste se museli ohlížet na to, že po dvou či čtyřech týdnech musíte zpět do zaměstnání…

 

Finanční svoboda & Důchod – Další velký důvod být finančně nezávislý…

Spoléhat na firmu, pro kterou pracujete či stát, že se o Vás na stará kolena postarají, je v dnešní době nezodpovědné – jednak vůči Vám samotným, jednak vůči Vaší rodině, protože oni jsou ti, na které padne odpovědnost a zátěž v době, kdy se o sebe nebudete moci postarat samotni…

Situace ve světě – stejně jako u nás se změnila.

Nic není garantováno, jak tomu bylo v době komunismu. Starší ročníky snad ještě důchod budou mít…

 

Ale lidé, kteří jsou narozeni po roce 1970 a mladší – mohou s ním počítat?

A pokud přece jen důchod bude…

Dokážete si pro sebe sama představit, že z Vašich nynějších 20-ti, 30-ti nebo 50.000 (či více) Kč měsíčně, které aktivně vyděláváte, spadnete ve věku kolem 65-ti let na příjem kolem 9000 Kč měsíčně (nebo méně)?

  • Dokážete i nadále utáhnout svou domácnost?
  • Budete schopni udržet si svůj životní standard?
  • Myslíte, že budete schopni alespoň důstojně žít?

 

Já si to pro sebe sama představit nedokážu a proto pracuji na tom, abych se o to postaral teď, místo toho, aby mě to v mých 65-ti letech zaskočilo, bez možnosti jakkoliv to v daném okamžiku změnit pro svůj pokročilý věk, nedostatek energie, možná nemoc či osobní neschopnost…

Když vytvoříte pasivní příjem (reziduální příjem, rentu), Vaše finanční svoboda bude možná.

 

Čti více – viz zadavatel níže:

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.robertslovak.cz/financni-svoboda-jak-vydelat-penize-na-investice-ziskat-pasivni-prijem-a-financni-svobodu/
email:   robert@robertslovak.cz
telefon:   724712069
Účesy HappyHair - virtuální kadeřník - tvé vlasy 1000x jinak!