document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } 7 tipů jak se z Vás může stát lepší a úspěšnější podnikatel

7 tipů jak se z Vás může stát lepší a úspěšnější podnikatel

7 tipů, které Vám umožní být lepší a úspěšnější podnikatel

Žiji v osobním přesvědčení, že by se z nás všech měl stát lepší podnikatel.rnrnA pokud pravidelně navštěvujete můj web, existuje šance, že po tom rovněž toužíte a nyní pouze hledáte způsoby a informace, aby se z Vás lepší a úspěšnější podnikatel stal.rnrnDnes se s Vámi rozdělím o pár pohledů, které Vám pomohou.

PODNIKATEL

Nejdříve: Proč si myslím, že by každý měl zkusit podnikat?

Myslím, že je to nejjistější způsob:

  • jak osobně vyrůst a odhalit svůj potenciál,
  • jak převzít 100% odpovědnost za své podnikání, svůj život, za svůj úspěch, za své finance,
  • jak zlepšit finanční situaci svou, své rodiny, ale v důsledku i svého okolí.

 

 

Ve stručnosti: Má osobní historie jako podnikatel

Svůj živnostenský list jsem otevřel ještě na vysoké škole.

Většina spolužáků a rodina nechápavě kroutila hlavou, co jsem se to rozhodl udělat a do jakého nebezpečí se jako začínající mladý podnikatel vrhám.

Tehdy jsem moc úspěšný podnikatel nebyl. Byly to začátky, kdy jsem moc nevěděl, co dělám. Byl jsem však vytrvalý. A byl jsem ochoten se učit ze svých chyb, zlepšovat se a pokračovat.

Už tehdy mi totiž došlo, že pokud někdy chci být úspěšný podnikatel, potřebuji udělat něco, co k tomu vede:

 

Potřebuji se začít pohybovat ve směru, kde se úspěšným podnikatelem mohu v průběhu času naučit.

 

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.robertslovak.cz/7-tipu-jak-se-z-vas-muze-stat-lepsi-podnikatel/
email:   robert@robertslovak.cz
telefon: