document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } 5 tipů Jak být skvělý lídr…

5 tipů Jak být skvělý lídr…

5 tipů Jak být skvělý lídr…

Lídr není nikdo, kdo se schopností vést druhé rodí. Lídr je někdo, kdo se rozhodne převzít odpovědnost za to, že se věci stanou a začne udávat směr i tempo. Lídr je někdo, kdo jde příkladem… Kdo přemůže druhé, je silný. Kdo přemůže sám sebe, je mocný. Lídr má úkol definovat současnou realitu a kam se má dojít. Manažer je správce systému a dohlížitel. Řídí zdroje, zadává úkoly, koordinuje.

5 tipů Jak být skvělý lídr...
Lídr není nikdo, kdo se schopností vést druhé rodí. Lídr je někdo, kdo se rozhodne převzít odpovědnost za to, že se věci stanou a začne udávat směr i tempo.

Lídr je někdo, kdo jde příkladem…

Kdo přemůže druhé, je silný.

Kdo přemůže sám sebe, je mocný.

Lídr má úkol definovat současnou realitu a kam se má dojít.

Manažer je správce systému a dohlížitel. Řídí zdroje, zadává úkoly, koordinuje.

Lídr oproti manažerovi má vliv na vnitřní motivaci lidí a inspiruje. Lidmi je následován. Aby byl pravým vůdcem, musí vyzařovat rysy, které způsobují, že jej lidé následují.

Lídr má jasnou vizi, vykresluje cíl a lidé jej následují také proto, že mu věří a jsou vnitřně ztotožnění s jeho vizemi a ideály.

Lídr dokáže pozorně naslouchat, je přístupný pro všechny, je empatický. Vyznačuje se komunikativností, schopností vcítit se a podpořit. Komunikuje především na hluboké vnitřní úrovni, kde se střetávají jádra lidského já, bez hraní rolí, bez přetvářek.

Lídr vykročí vpřed a druzí jej následují. Jeho kroky jsou s důvěrou napodobovány. Oproti tomu manažer lidem říká, co mají dělat.

Lídr je zanícený pro věc.

 

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.zivotbezhranic.cz/5-tipu-jak-byt-skvely-lidr/
email:   info@zivotbezhranic.cz
telefon:   724712069