document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } Tajemství porozumění – pro muže i ženy

Tajemství porozumění – pro muže i ženy

Současný postoj utváří naši budoucnost.

Jejich naplnění je pro nás tak důležité, jako benzín pro auto. Jsou naším palivem. A to je i klíč k našemu srdci – stejně, jako je to klíč k srdci ostatních lidí.

cesta pravého muže

Kdo se cítí nepochopen, cítí se často nemilován…

Muži dnešních dní mají neskutečně mnoho vzorů v mnoha oblastech. Stačí jen kliknout na internet.

Co je však děsivé je, že jen málo z nich za svůj život získá skutečné vedení v podobě osobního mentoringu od již vyspělého a charakterního muže, který si prošel svým a získal moudrost…

 

 

 

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.zivotbezhranic.cz/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=44&wysijap=subscriptions
email: 
telefon: