document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } Školení řešení konfliktů a motivace lidí

Školení řešení konfliktů a motivace lidí

Školení pro manažery

Podle průzkumů mnoho vedoucích pracovníků nepoužívá správné metody pro řízení svých podřízených, a vznikají tak konflikty a stres. To je z dlouhodobého hlediska pro firmu neefektivní.

Lišta mluvit a prodávat
Podle průzkumů mnoho vedoucích pracovníků nepoužívá správné metody pro řízení svých podřízených, a vnikájí tak konflikty a stres. To je z dlouhodobého hlediska pro firmu neefektivní.
 
Mnohdy leží většina práce hlavně na šéfovi, jindy nefungují dobré vztahy na pracovišti a pracovníci plní úkoly jen proto, že musí, než že chtějí. Šéfové často zažívají situace, kdy jsou svými podřízenými vyrušováni, zažívají pocity rezignace a ptají se sami sebe, zda se s tím vůbec dá něco dělat.
 
Mým záměrem je inspirovat Vás několika jednoduchými praktickými tipy k poznání, že je možné se v lidech vyznat, zjistit, jak správně komunikovat, jak je správně motivovat a pracovat více s jejich ochotou tak, aby výsledky firmy byly výborné a ještě k tomu fungovaly mezi vedením a podřízenými dobré vztahy.
 
 
Obsahem tohoto školení je:
 
  • Ověření potřeb firmy a postojů manažerů / Team leaderů
  • Manažerské předpoklady, faktory úspěchu
  • Styly řízení
  • Techniky sloužící k motivaci
  • Analýza uspokojování potřeb
  • Plán aplikace v praxi
  • Vyhodnocení semináře

 

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://mluvime-prodavame.webnode.cz/manazeri/skoleni-motivace-a-vedeni-lidi/
email:   lukastousovsky@seznam.cz
telefon: