Síla Asociace – 7 nástrojů k rychlejšímu učení, změně …

Síla Asociace – 7 nástrojů k rychlejšímu učení, změně postojů a k zlepšení života…

Článek pojednává o síle Asociace – tedy o síle, která se skrývá v čase, který trávíme s druhými lidmi a jak ho využít pro snadnější učení, ke změně postojů, rychlejšímu dosažení našich snů, cílů či ideálů a nakonec zlepšení života a to bez ohledu na to na jaké úrovni osobního rozvoje se nacházíme…

Využíváte síly asociace dostatečně efektivně?

Co je síla Asociace?

Když se na slovo „asociace“ podíváte do wikipedie, zjistíte, že zastává mnoho významů v mnoha různých oblastech.

Z pohledu psychologie a osobního rozvoje asociace popisuje jev, který označuje spojení mezi dvěma či více osobami na základě podobnosti mezi jejich duševními stavy, psychickými vjemy, myšlenkami, pocity, náladami či určitého pohledu na nějakou konkrétní záležitost či věc…

V běžném životě se asociace reálně projevuje tak, že dojde ke sdružování či spolčování takových dvou či více osob a často i ve jménu dosažení společného cíle či vize…

 

Všichni známe rčení: Vrána k vráně sedá…

Což jinými slovy znamená, že jsme přitahováni do takového prostředí a k takovým lidem, kteří jsou nám v něčem podobní – jednoduše tak nacházíme něco, co je pro nás na nějaké úrovni či z nějakého úhlu pohledu důležité…

A buď této naší přirozenosti můžeme využít tak, že:

  • celý život zůstaneme v blízkosti lidí, které dlouho známe, jenž mají podobný náhled na svět a kolem nichž se cítíme pohodlně…
  • Nebo síly asociace můžeme využít ke svému osobnímu rozvoji a začít hledat a vybírat si takové lidi, kteří nás v našem životě mohou posunout dále, než bychom toho byli schopni my samotni bez jejich pomoci a pozitivního vlivu…

 

Síla Asociace – PROČ je důležitá a na co si dát pozor…?

Život každého z nás je tvořen podle předlohy a to od jeho samého počátku.

 

Říká se, že “Opice vidí, opice dělá…”

To je důležitý způsob, kterým se my lidé učíme – díváme se, jak se chovají naší rodiče nebo opatrovníci, pak kamarádi a učitelé a nakonec širší okolí a jejich chování v různých situacích napodobujeme.

Jakmile se narodíme začneme postupně přebírat chování, způsob myšlení a pohled na svět na základě předlohy, kterou máme stále před sebou – začneme přebírat chování a myšlení své matky, později svého otce, pak rodiny jako celku.

Následně nás ovlivňuje prostředí, ve kterém se vyskytujeme – učitelé a vedoucí, či starší spolužáci, které respektujeme, máme je rádi a ke kterým vzhlížíme…

A toto je důležité.

 

Neovlivňuje nás až tolik přítomnost těch lidí, které nevnímáme jako důležité, které nerespektujeme…

Jsme ovlivněni zejména těmi, které nejvíce respektujeme a od těchto lidí nejvíce přebíráme jejich postoje, způsob myšlení a chování…

 

Číst více – viz. odkaz níže:

 

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.robertslovak.cz/sila-asociace-7-nastroju-k-rychlejsimu-uceni-zmene-postoju-k-zlepseni-zivota/
email:   robert@robertslovak.cz
telefon:   724712069
Účesy HappyHair - virtuální kadeřník - tvé vlasy 1000x jinak!