document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } Sestavení plánu výroby webu a jeho optimalizace pro vyhledávače

Sestavení plánu výroby webu a jeho optimalizace pro vyhledávače

Plán výroby webu a jeho SEO

Zpracování plánu výroby webu a realizace jeho SEO. Je prvním a velmi důležitým krokem v procesu realizace SEO a dosažení předních pozic ve vyhledávačích. Asi nemusím nikoho dlouho přesvědčovat, že plánování je důležité ve všech oblastech a není tomu jinak ani u budování webu a realizaci jeho optimalizace pro vyhledávače /SEO/.

Optimalizace webu pro vyhledávače
Plán výroby webu a jeho SEO  o kterém hovořím bude zpravidla obsahovat:
 
  • Zpracování záměru webu, téma webu, rozsah webu, počet stránek webu, zaměření webu.
  • Stanovení cílů webu, cílové skupiny, začlenění webu do firemního marketingu
  • Určení způsobu technického zabezpečení webu, výběr domény, výběr poskytovatele hostingu, technické provedení webu a jeho funkcionality
  • Schéma webu, stanovení rozsahu a cílů postupného rozvoje webu
  • Plán realizace SEO na webu i mimo web
  • Personální zabezpečení výroby webu, stanovení kompetencí a odpovědností
  • Jednotlivé části plánu se mohou lišit, odlišnosti budou záviset na tom, o čem web bude a k čemu bude sloužit. 
 
Proč zpracovávat plán výroby webu a jeho SEO?
 
Zcela zodpovědně vám doporučuji tento plán udělat, získáte tím ucelený přehled výroby webu a jistotu, že na nic při výrobě webu a jeho SEO nezapomenete.
 
Plán vám také dobře poslouží do budoucna, Pokud se vrátíte k jednotlivým bodům třeba za několik měsíců nebo let a budete přesně vědět jak jste postupovali a proč jste věci na webu a v SEO dělali tímto způsobem.
 
Nebojte se plánovat, ani plán nepodceňujte. I zde platí „dvakrát měř a jednou řež . . . “. Není nic horšího, když při výrobě webu a realizaci SEO realizátor pracuje nepromyšleně, opakuje se a sází jeden kompromis za druhým.
 

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://jak-delat-seo.cz/proces-seo/plan-vyroby-seo/
email:   info@jak-delat-seo.cz
telefon:   603 259 460