Projekty požární bezpečnosti staveb, bezpečnostní řešení

Projektování požární bezpečnosti staveb.

Zpracováváme projekty požární bezpečnosti – požárně bezpečnostní řešení k novostavbám rodinných domů, výrobních i nevýrobních objektů.

Požární bezpečnost firem, změna užívání, fotovoltaika, požární bezpečnost staveb - Miroslava Vaculíková

Prostřednictvím autorizované osoby zpracováváme požárně bezpečnostní řešení nejen pro novostavby rodinných domů, ale také pro novostavby či změny staveb výrobních objektů, nevýrobních objektů, skladů, a v neposlední řadě pro změny užívání provozoven.

Projekt požární bezpečnosti staveb po zpracování předložíme příslušnému Hasičskému záchrannému sboru s žádostí o vydání souhlasného stanoviska, a dle potřeby vedeme s tímto úřadem veškerá jednání.

 

Požárně bezpečnostní řešení můžeme zpracovat jak pro územní, tak pro stavební řízení.

Jako novinku nabízíme rovněž zpracování projektu požární bezpečnosti staveb pro umístění zařízení fotovoltaiky.

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.vaculikova.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/
email:   mirkavaculikova@email.cz
telefon:   603420581
Účesy HappyHair - virtuální kadeřník - tvé vlasy 1000x jinak!