document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } Pravá motivace – kde ji vzít a jak si jí udržet? Plus 3 příklady

Pravá motivace – kde ji vzít a jak si jí udržet? Plus 3 příklady

Pravá motivace – kde ji vzít a jak si jí udržet? Plus 3 příklady

V dnešním článku si ponoříme do hloubky motivace a podíváme se na toto téma z několika úhlů pohledu tak,rnabyste pro sebe našli pravou motivaci, která Vám vydrží dlouhou dobu arnabyste dosáhli čehokoliv, čeho byste v tomto roce, příštích dvou či pěti letech chtěli dosáhnout.

Pravá motivace – kde ji vzít a jak si jí udržet? Plus 3 příklady

Nejprve: Co je motivace?

Nejdříve suchá poučka:

Motivace je proces, při kterém dochází k naladění a energetizaci mysli – jedno zda se jedná o mysl jednotlivce či skupinu„.

Motivace je způsob, jak:

  • určit směr,
  • zvýšit sílu, rozsah a trvání

našeho jednání čímž můžeme snadněji a rychleji dosáhnout určitého cíle.

Jsme-li motivováni, práce nám jde od ruky, snadněji, rychleji.

Pojďme se podívat na motivaci selským rozumem:

Rozdělíme-li slovo MOTIVACE na dvě části, pak získáme:

  • MOTIV-ACE
  • MOTIV = vnitřní pohnutka chování nebo hodnocení uváděné jako důvod pro určité jednání
  • ACE – pokud zabrousíme do angličtiny, pak je překladem „ESO“ – a motivace je rozhodně určité „eso v rukávu“. Pokud však zůstaneme v češtině, a přidáme do slova písmeno K, pak získáme slovo AKCE.

A to je pravá podstata motivace.

MOTIVACE = MOTIV k AKCI

Motivace je tedy pohnutka či důvod k určitému chování a akci“. 

A to je nakonec i to, co potřebujete najít – motiv / důvod, který Vás natolik motivuje, že předčí veškerá negativa spojena s prací či jinou aktivitou, kterou potřebujete odvést, abyste se dostali tam, kde chcete dojít.

Pojďme se tedy podívat na druhy motivačních faktorů – tedy motivů či důvodů k jednání…

 

Čti více – viz odkaz níže:

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.robertslovak.cz/prava-motivace-kde-ji-vzit-jak-si-ji-udrzet-plus-3-priklady-z-praxe-motivace-zamestnancu-motivace-k-hubnuti-motivace-k-uceni/
email:   info@robertslovak.cz
telefon: