document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } OTEVŘENÝ DOPIS: Pane Babiši, stavíte se do role žalobce i policie

OTEVŘENÝ DOPIS: Pane Babiši, stavíte se do role žalobce i policie

OTEVŘENÝ DOPIS: Pane Babiši, stavíte se do role žalobce i policie

Ministr financí Andrej Babiš zveřejnil 21. 3. 2017 svůj dopis předsedovi vlády. Jeho formulace a zjevná snaha vyvolat dojem, že je obětí jakéhosi lynče, považujeme za pokus manipulovat veřejností. Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků cítí potřebu se k chování ministra financí vyjádřit. Přeformulovali jsme jeho dopis tak, jak by podle nás měl skutečně znít. Použili jsme argumenty a výrazy ministra Babiše, protože nevědomky svým dopisem ukázal, jak zcela jinak se staví k povinnostem, které tak tvrdě vyžaduje od živnostníků, pokud se tyto povinnosti týkají jeho samého.

OTEVŘENÝ DOPIS: Pane Babiši, stavíte se do role žalobce i policie, píší podnikatelé

Ministr financí Andrej Babiš zveřejnil 21. 3. 2017 svůj dopis předsedovi vlády. Jeho formulace a zjevná snaha vyvolat dojem, že je obětí jakéhosi lynče, považujeme za pokus manipulovat veřejností.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků cítí potřebu se k chování ministra financí vyjádřit. Přeformulovali jsme jeho dopis tak, jak by podle nás měl skutečně znít. Použili jsme argumenty a výrazy ministra Babiše, protože nevědomky svým dopisem ukázal, jak zcela jinak se staví k povinnostem, které tak tvrdě vyžaduje od živnostníků, pokud se tyto povinnosti týkají jeho samého.

Vážený pane ministře, reagujeme na mnoho Vašich vyjádření a konkrétní kroky proti nám, které se dají shrnout pod název „Daňové a jiné podvody živnostníků“.

Podvod (ať už se Vám to, pane ministře, líbí, nebo ne) je vymezen v trestním zákoníku jako trestný čin, a o vině a trestu u nás rozhoduje jen soud. To vyplývá z Listiny základních práv a svobod. Výše uvedeným vystupováním, tím, co setrvale veřejně o živnostnících prohlašujete, se stavíte do role žalobce i policie, když nám nařizujete, že máme prokazovat, co jsme neučinili, a tvrdíte o nás, jak jsme špatní, aniž byste cokoli doložil nebo alespoň svá tvrzení věrohodně vysvětlil.

A kdo bude rozhodovat o tom, jestli jsme poctiví nebo zda jsou Vaše výroky o nás věrohodné? Zase Vy a Vaši lidé. Obrazně řečeno, v tomto případě nás obviňuje bez důkazů a na základě lží tentýž člověk, který nás chce i soudit. Jak potom může být takový proces objektivní a spravedlivý, když jste na nás uvalil trest bez diskuse s námi, bez toho, že bychom dostali prostor vysvětlit, jak podnikáme? Vy nám nechcete dát prostor, abychom se obhájili, Vy nechcete, abychom vše veřejnosti vysvětlili.

Čti více u autora – viz. odkaz níže:

 

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://forum24.cz/otevreny-dopis-pane-babisi-stavite-se-do-role-zalobce-i-policie-pisi-podnikatele/
email:   robertslovak.cz@gmail.com
telefon:   724712069