Jak Vám Sebeřízení pomůže naplnit Vaši vizi? Bonus Denní …

Jak Vám Sebeřízení pomůže naplnit Vaši vizi? Bonus Denní …

Jinými slovy, jak řídit (vést) sama sebe a svůj čas tak, abyste byli efektivnější v tom, co děláte a rychleji a snadněji dosáhli met, kterých toužíte dosáhnout… V článku se s Vámi rovněž rozdělím o příklad denní rutiny, kterou bezprostředně můžete aplikovat do svého denního rozvrhu.

Jak Vám Sebeřízení pomůže naplnit Vaši vizi? Bonus Denní Rutina

Vysvětlení pojmu Sebeřízení…

Obecně se pojem sebeřízení užívá pro popis procesu sebe-zlepšování – tedy práce sama na sobě, nebo-li rozvoje osobnosti.

Sebeřízení je české slovo, které vzniklo překladem anglického slova Self-Management – které popisuje proces, při kterém dochází ke zlepšování sebe sama a dělí se na 3 fáze:

 

 

  1. Sebepoznání – jakmile poznáte sama sebe, své silné stránky a stránky pro zlepšení,
  2. Seberozvoj – můžete sama sebe rozvíjet,
  3. Sebehodnocení – a hodnotit a opět se případně vrátit k seberozvoji…

 

Sebeřízení jak jej vnímám já…

Nemám patent na rozum a ani nemám ambici měnit obecně zavedené pojmy, přesto slovo sebeřízení vnímám na základě svého osobního pocitu takto…

Sebeřízení vnímám více jako schopnost jedince řízení (vedení) sama sebe na úrovni jednotlivého dne tak, aby naplňoval svou životní vizi či poslání,přičemž rovněž dochází k rychlejšímu rozvoji osobnosti tak, aby daný člověk vyrostl do úrovně, kdy je schopen svou vizi či poslání naplnit.

Pro účel tohoto článku tedy nechci popisovat sebe-zlepšování, nebo osobní rozvoj jako takový…

 

V tomto článku budu popisovat sebeřízení z pohledu schopnosti jedince vést sebe sama na úrovni jednoho dne.

Určitě by se proto také dalo použít slovo sebevedení a také je zde určitá spojitost s Time managementem (řízením času), přesto pocitově zůstanu u slova sebeřízení…

 

Proč praktikovat sebeřízení? Proč začít řídit (vést) sama sebe?

 

Co Vám sebeřízení přinese?

Pouze a jen když dokážete vést sama sebe, jste na dobré cestě k tomu, abyste dosáhli pozitivních výsledků v tom, co se chystáte uskutečnit a dosáhli své vize a nebo také dokázali vést ostatní…

Nemůžete dosáhnout ničeho významného,

  • pokud nejste systematičtí,
  • pokud máte a strpíte chaos ve svých záležitostech,
  • pokud nejste dostatečně disciplinovaní…

 

Jednoduše nepraktikujete-li sebeřízení a nedokáže-li řídit / vést sama sebe.

Smutným faktem je, že nehospodární lidé málokdy dokáží předložit sumář svých měsíčních výdajů a to i přesto, že opakovaně na konci měsíce zjistí, že utratili příliš mnoho peněz.

Dalším smutným faktem je, že většina lidí není schopna říci, na co vynaložili každý den, měsíc, ani rok a tak jim život ubíhá – ztrácejí čas, který je mnohem cennější než peníze. Mnoho lidí dokonce nemá ani rámcový přehled, kde se jejich čas ztrácí.

 

Čti více – viz. odkaz níže:

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.robertslovak.cz/jak-vam-seberizeni-pomuze-naplnit-vasi-vizi-bonusovy-priklady-denni-rutina-kterou-muzete-ihned-okopirovat/
email:   robert@robertslovak.cz
telefon:   724712069
Účesy HappyHair - virtuální kadeřník - tvé vlasy 1000x jinak!