Jak Překonat Strach? 7 kroků k překonání strachu…

Jak Překonat Strach? 7 kroků k překonání strachu…

Strach neboli fogie je součástí života každého z nás. Někteří jej systematicky umenšují a překonávají své hranice. Jiní žijí v jeho omezení – fobie, úzkost, stres … Těchto 7 kroků Vám pomůže.

Jak Překonat Strach? 7 kroků k překonání strachu…

Strach je častou příčinou toho, že ve svém životě nejdeme ve směru svých nejniternějších tužeb, přání a snů a raději zůstaneme v zóně pohodlí.

Jestliže však pochopíme, k čemu strach slouží a najdeme způsob, jak strachu čelit a překonat jej, vstoupíme na zcela nová území a otevřou se před námi zcela nové obzory a možnosti.

V článku najdete konkrétní příklad z praxe, stejně jako návod sestávající se ze 7-mi kroků, jak strach překonat.

Začněme však nejdříve obecně…

 

Co je strach?

Strach je vnitřní pocit, který je vzbuzen na základě určitého podnětu např. hluboká propast, nutnost mluvení před lidmi a sdílení svého názoru, pavouk, stísněné prostory, zbraň namířená proti nám, naplněný sál, kde máme přednášet, složit určitý druh zkoušky, apod.), díky kterému dojde k uvolnění chemických látek v mozku, které tělo připraví na okamžitou reakci.

 

Strach je často velmi reálný. Je to často velmi skutečný pocit, který má i fyziologické projevy.

Strach je základní reakcí na skutečné či vnímané ohrožení, která nám pomáhá vyhnout se nebezpečným situacím. Strach také připravuje naše tělo na případný útěk před nebezpečím nebo na nutnou obranu.

 

Jak se strach projevuje?

Strach není jen pouhou myšlenkou či představou v naší hlavě, je to reálná emoce, která má také reálný efekt na naše tělo.

 

Strach se může projevovat různými fyziologickými projevy našeho těla:

 • svaly po celém těle se napínají a připravují k akci, stahuje se nám břicho,
 • máme zvýšený tlak a zrychlený tep,
 • stejně jako se zvyšuje obsah cukru v krvi (energie pro svaly),
 • žíly v pokožce se stahují, aby se více krve dostalo k důležitým svalům,
 • často míváme studené dlaně, chodidla či zvednuté chlupy po celém těle,
 • může docházet ke zvýšené produkci potu,
 • může být provázeno zvýšeným zíváním a zvýšenou produkcí slzných kanálků a
 • často také zvýšenou peristaltikou (rytmické smršťování svalstva trávicího ústrojí).

 

Strach jako takový vyúsťuje ve 3 způsoby chování…

Tyto 3 druhy chování, které souvisejí s nejstarší částí našeho mozku – takzvaným plazím mozkem (mozkový kmen), který je určen pro řízení okamžitých reakcí, jež mají přinést naši záchranu:

 1. ustrnutí – kdy se snažíme splynout s prostředím a snažíme se nebýt vidět,
 2. útěk – kdy ustrnutí nepomůže, je potřeba utíkat od zdroje nebezpečí,
 3. útok – jestliže jsme však zahnáni do kouta, a již není kam utíkat, přecházíme do útoku

Často tyto způsoby chování můžete pozorovat i v dnešním světě v rozličných situacích, ale souvisejí s přežitím v samém počátku lidské civilizace…

 

Proč a k čemu existuje strach?

 

Čti více – viz. odkaz níže:

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.robertslovak.cz/jak-prekonat-strach-7-kroku-k-prekonani-strachu/
email:   robert@robertslovak.cz
telefon:   724712069
Účesy HappyHair - virtuální kadeřník - tvé vlasy 1000x jinak!