document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } Informační architektura webu nebo e-shopu

Informační architektura webu nebo e-shopu

Informační architektura je základem optimalizace webu pro vyhledávače

Informační architektura webu pomůže vytvořit vysoce sofistikovaný, rnpromyšlený a vzájemně graficky i obsahově propojený celek nazývaný rninternetové stránky. V praxi to znamená vytvořit detailní schéma webu, který hodláme vytvořit. Do schématu zde zahrneme všechny předpokládané stránky rnwebu včetně jejich názvů, stručného obsahu a znázorníme rovněž vazby mezi nimi, tj. odkud kam povedou odkazy a jak budou pojmenovány.

Informační architektura webu v procesu výroby SEO
Proč je důležitá na webu kvalitní informační architektura?
 
Informační architektura webu pomůže vytvořit vysoce sofistikovaný, promyšlený a vzájemně graficky i obsahově propojený celek nazývaný  internetové stránky.
 
V praxi to znamená vytvořit detailní schéma webu, který hodláme  vytvořit. Do schématu zde zahrneme všechny předpokládané stránky webu včetně jejich názvů, stručného obsahu a znázorníme rovněž vazby mezi nimi, tj. odkud kam povedou odkazy a jak budou pojmenovány. 
 
Při výrobě informační architektury dbáme především na tyto faktory:
 
  • Rozpracovat schéma webu a zabezpečit přehlednost, intuitivnost a rychlou dostupnost hledaných informací.
  • Vytvořit kvalitní systém vnitřní navigace, stanovit výstižné texty odkazů na webu, odkazy doplnit smysluplnými titulky odkazů
  • Logicky uspořádat a tématicky rozdělit obsah webu, až po obsah jednotlivých stránek webu. 
  • Zajistit otevřenost informační architektury, možnost postupného rozšiřování, aktualizace a redesignu webu
  • Při vytváření informační architektury zajistit rozmístění informací tak, aby se zákazník nemusel vracet, přemýšlet a také na webu nezabloudil
  • Vždy informace na webu sestavujeme tak, aby byly řazeny od nejobecnějších k podrobným. To znamená, že čím podrobnější informace poskytujeme, tím hlouběji je na webu umísťujeme

 

 

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://jak-delat-seo.cz/proces-seo/informacni-architektura-webu/
email:   info@jak-delat-seo.cz
telefon:   603 259 460