document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před … – Kazatel 12:13 B21

Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před … – Kazatel 12:13 B21

Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před … – Kazatel 12:13 B21

Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším – Kazatel 12:13 B21

https://www.bible.com/bible/15/ECC.12.13

Než slunce zhasne

1)      Pamatuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád!

2)      Dřív než ti slunce zhasne tak jako světlo měsíce a hvězd a než se obloha znovu temnými mraky zatáhne.

3)      Strážcové domu se tehdy rozechvějí, udatní mužové se přikrčí, prořídnou řady těch, jež v mlýnku mlely, ty, jež vyhlížely z oken, se do tmy ponoří.

4)      Tehdy se zavřou dveře do ulice  a mlýnek zvolna umlkne, budeš se probouzet šveholením ptáků, všechny písně však budou zastřené.

5)      Tehdy se člověk začne bát výšek a každá cesta hrozbu znamená, mandloň rozkvete bílým květem, příliš těžká je i kobylka a všechna chuť se ztratila. Člověk odchází do věčného domu, ulicí krouží truchlící.

6)      Pamatuj na svého Stvořitele, dřív než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa než se rozbije, dřív než se roztříští džbán nad pramenem a kolo u studny se rozláme,

7)      než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.

8)      Marnost nad marnost, řekl Kazatel, všechno je marnost.

Epilog

9)      Nejenže byl Kazatel moudrý – svému vědění také učil prostý lid. Vyslechl, zkoumal a také upravil mnohá přísloví.

10)   Kazatel hledal výstižná slova a sepsal poctivé a pravé výroky.

11)   Slova mudrců jsou jako bodce, sbírky výroků jsou hřeby zatlučené – všechny pocházejí od téhož Pastýře.

12)   Cokoli je navíc, toho se varuj, synu. Píše se tolik knih, že to nebere konce, a přílišné bádání člověka unaví. 

13)   Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším.

14)   Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé.