Zakládání trávníku výsevem

Zakládání trávníku výsevem

Způsob pěstování trávníku na zahradě. trávníky, založení trávníku, výsevy trávníků, zakládání trávníků, zahradnické služby, sekání trávníků, okrasné trávníky.

Trávník

Zakládání trávníku v zahradách je prováděno nejčastěji výsevem, nebo pokládkou travních koberců – tzv. drnováním.

Na prudších svazích se také používá založení pomocí výsevných rohoží. Nejčastějším způsobem založení trávníku v zahradách je založení výsevem. Jde o nejlevnější způsob a při správném postupu jde o metodu velmi efektivní (i časově). Záleží na správném postupu přípravy půdy, zavlažování i na setí jako takovém. Neméně důležité je následné válcování. Výhodou je možnost zvolení správného osiva dle svých požadavků, kvality půdy a stanovištních nároků.

Takto zvolenou travní směs zapracujeme do půdy v níž následně poroste. Není vhodné provádět pokládku nebo setí trávníku na dovezený substrát nesmíchaný s podkladem. Trávník založený takto neporoste dobře. Vysychá, nekoření do hloubky a je náchylnější k chorobám. Princip správného postupu při realizaci trávníku je založení do chudší půdy a následné dodávání živin. Kořeny rostliny jsou silnější a sahají do větší hloubky.  Z toho plyne větší odolnost na vysychání. choroby i zátěž, která na zahradách zvláště s dětmi bývá velká.

Půdu na trávník je potřeba zpracovat stejně hluboko po celé ploše – předejdeme nestejné tvrdosti podkladu a tím i tvorbě prohlubní resp. kaluží. Následné válcování je taktéž zásadním faktorem při zakládání trávníku. není pravdou, že se mají používat všude hladké válce. Tyto půdu uzavřou  a zhoršují přístup vody k osivu.
Hladké válce je vhodné používat hlavně na stanovišti s pravděpodobností většího větru.

Velkým problémem při zakládání trávníků v minulosti bylo navrstvování substrátu na stávající půdu a to i odbornými firmami. Na tomto postupu se dá dobře vydělat, ale podklad potom má  jiné vlastnosti (např. vsákavost) než navezený substrát a špatně skrze tyto nespojené materiály vzlíná voda. Majitelé takto založeného  trávníku se poté, pokud jim to není jedno, potýkají s neustále se opakujícími problémy s barvou, nadměrným vysýcháním, výdrží trávníku v zátěži a v neposlední řadě chorobami, nejčastěji plísněmi. trávník pak nadále vyžaduje investice časové i finanční. Stalo se nám , že jsme takto špatně založený trávník po někom zakládali znova.

Při dodržení několika jednoduchých zásad při zakládání trávníků odpadá spousta údržby a taktéž mnoha navazujících starostí. Údržba, hlavně sekání, zálivka, u nižších druhů provzdušňování (a vertikální řez)  a hnojení, by pak měla být hlavně  pravidelná.

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.zahradybrada.cz/index.php/fotogalerie
email:   h.brada@centrum.cz
telefon:   
Účesy HappyHair - virtuální kadeřník - tvé vlasy 1000x jinak!