document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } z blogu TaN – Dvojí pohled na svět – úryvek z knihy

z blogu TaN – Dvojí pohled na svět – úryvek z knihy

z blogu TaN – Dvojí pohled na svět – úryvek z knihy

ÚRYVEK Z JEDNÉ ZAJÍMAVÍ KNÍŽKY:

Pojďme se učit ve všem zlém najít alespoň něco dobrého. Na jeden a tentýž problém se dá dívat z různých úhlů, k řešení se dá přistupovat různými způsoby. Tady máte příklad.

Dva kuřáci, studenti duchovní školy se procházeli parkem a odhodlávali se, zapálit si. „Zítra se musíme zeptat učitele, jestli můžeme kouřit,“ rozhodli se. Další den ráno jeden přichází celý nešťastný a vidí, že druhý kouří.„Jak to?! Ty kouříš?!“ diví se. „Mně to učitel nedovolil.“
„Jak ses ho zeptal?“
„Položil jsem mu otázku, zda smím kouřit, když medituji. Vyhodil mě a tvářil se dost naštvaně.“
„Tak v tom to je! Já se ho zeptal, jestli můžu meditovat, když kouřím? A on mi odpověděl Ano.“

autor Mirzakarim Norbekov