document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } Z blogu TaN – Domácí elektronická evidence tržeb – EET

Z blogu TaN – Domácí elektronická evidence tržeb – EET

Z blogu TaN – Domácí elektronická evidence tržeb – EET

Dnes moje žena po vzoru Babiše zavedla elektronickou kontrolu mojich útrat. Už 30 let jsem návštěvu restaurace vykazoval jako nákup gumových medvídků, ale co teď? Dobrá rada nad zlato.