Preventivní požární prohlídky, záruka bezpečí a jistoty

Kontroly požární ochrany

Provádíme pravidelné kontroly dodržování předpisů požární ochrany prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Požární preventivní prohlídky má povinnost zajišťovat každá organizace bez ohledu na provozovanou činnost.

Komplexní zajištění požární ochrany

Zajišťujeme pravidelné požární preventivní prohlídky formou kontroly organizace požární ochrany ve výrobních i nevýrobních objektech.

Podle druhu začlenění provozované činnosti jsou tyto kontroly prováděny v pravidelných intervalech.

U činností nebo objektů bez zvýšeného požárního nebezpečí se provádějí kontroly min. 1x ročně. U činností se zvýšeným požárním nebezpečím se provádí kontroly dodržování požárních předpisů alespoň 1x za šest měsíců, u činností, kde je vysoké požární riziko se kontroly musí provádět min. 1x za tři měsíce. 

Součástí pravidelných požárních prohlídek je fyzická kontrola pracovišť nebo objektů, kontrola zpracované dokumentace požární ochrany, vybavení objektů bezpečnostními tabulkami, kontrola revizních zpráv o provedených revizích, školení zaměstnanců a odborná příprava požárních hlídek. Po každé provedené požární preventivní prohlídce provádíme ihned zápis a vždy spolupracujeme na odstraňování zjištěných závad.

Naše zákazníky bezplatně zastupujeme při státní požární kontrole Hasičským záchranným sborem.

Navíc zajišťujeme výkon autorizované osoby, dokážeme mj. zpracovat projekt – požárně bezpečnostní řešení pro změnu užívání, pro rekonstrukce provozovny, pracoviště či změny technologie.

 

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.vaculikova.cz/pozarni-ochrana/preventivni-pozarni-prohlidky/
email:   mirkavaculikova@email.cz
telefon:   603 420 581
Účesy HappyHair - virtuální kadeřník - tvé vlasy 1000x jinak!