document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } Praktická Hra CashFlow Zvýší Vaší Finanční Gramotnost…

Praktická Hra CashFlow Zvýší Vaší Finanční Gramotnost…

Láká Vás Finanční Svoboda & Finanční Nezávislost?

Cash Flow Klub Olomouc: Praktická Hra CashFlow Zvýší Vaší Finanční Gramotnost… Láká Vás Finanční Svoboda & Finanční Nezávislost? Vzorec Jak se Stát Finančně Nezávislým Existuje… Většina Lidí o něm však nikdy neslyšela a nezná jej… Jestliže jste jedním z nich, Společenská Desková hra CashFlow Vám jej odhalí a naučí uplatnit…

cash flow

Cash Flow Klub Olomouc: Praktická Hra CashFlow Zvýší Vaší Finanční Gramotnost… Láká Vás Finanční Svoboda & Finanční Nezávislost? Vzorec Jak se Stát Finančně Nezávislým Existuje…

Většina Lidí o něm však nikdy neslyšela a nezná jej… Jestliže jste jedním z nich, Společenská Desková hra CashFlow Roberta Kiyosakiho Vám jej odhalí a naučí uplatnit…

Finanční Nezávislost, podobně jako Finanční Svoboda je stav člověka, který vlastní takové finanční nástroje a prostředky, které mu umožňují nechat si vyplácet měsíční příjem (rentu), jež pokrývá veškeré jeho nutné měsíční výdaje bez nutnosti vyvíjení dalších pracovních aktivit – jedná se tedy o vytvoření zdroje dostatečného pasivního příjmu.

V reálném ekonomickém prostředí dochází k inflaci (zvyšování cen zboží a služeb v průběhu času).

Je tedy nutné, aby šlo o stav, kdy čerpaná renta může růst alespoň rychlostí úměrnou inflaci a byla tak zachována podmínka pokrytí nutných výdajů do budoucna.

 
— zdroj Wikipedie
Možná, že i Vy už nějakou tu dobu přemýšlíte o Způsobu, Jak se Vymanit z Kolotoče Věčné Honby za Penězi, jímž je většina lidí pohlcena celý svůj život…
 

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   https://www.zivotbezhranic.cz/cash-flow-klub-olomouc-prakticka-hra-cashflow-zvysi-vasi-financni-gramotnost/
email:   robertslovak.cz@gmail.com
telefon:   724712069