document.getElementById(\'menu-item-213\').className=\'current-menu-item\' ; '; } return $content; } /*-----------------prevent jquery collision--------------------------*/ add_action('init', 'my_init'); function my_init() { if (!is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery.min', plugins_url('js/jquery-1.8.3.min.js', __FILE__)); } } add_action('publish_post','form2post_publish'); function form2post_publish($postid){ if(get_post_meta($postid, 'custom_post_type', true)=='form2post'){ } } Affiliate marketing nebo raději Network? Čemu se věnovat?

Affiliate marketing nebo raději Network? Čemu se věnovat?

Čemu je lepší se věnovat? Je lepší Affiliate marketing nebo Network marketing? Který obor podnikání byste měli zvolit a vložit do něj veškerou svou energii, čas, usílí a peníze?

Když si s tím dáte určitou práci a budete se vzdělávat, tak si můžete osvojit nezbytné znalosti, dovednosti, které Vás dovedou k úspěchu v obou těchto marketingový konceptech a z obou Vám poplynou příjmy – a dokonce tomu tak může být zároveň v jeden čas, když jste šikovní…

Affiliate marketing nebo raději Network marketing? Čemu se věnova
Cílem affiliate marketérů je:

Ziskat provizi z toho, co propagují. To znamená uskutečnit prodej. A tady směřují 100% svého zaměření a úsilí – snaží se najít co nejlepší produkt/službu k prodeji a prodat toho co nejvíce…

Cílem network marketérů je:

Rovněž získat provizi, přece jen, také jde o podnikání a prodeje.

Ale je zde rovněž zaměření na vybudování a rozvíjení podnikání jako celku – tedy obchodní sítě – budování vztahů, pomoc druhým a budování lidí do lídrů a vytvoření masivní organizace, která umožní skutečný životní styl, zabezpečení se na stáří a vytvoření dědictví pro další generaci Vaší rodiny…

Faktem prostě je, že…

Affiliate marketing je často bez jakéhokoliv reziduálního příjmu (opakovatelného / pasivního) nebo vytváří reziduální příjem jen velmi malý.

A když už nějaký reziduální příjem vytváří, není běžné, že jej mohou zdědit Vaše děti.

Důvodem je, že většina affiliate produktů je pro jednorázovou spotřebu – lidé si produkt jednou koupí, a pak již zpravidla daný produkt nepotřebují opakovaně.

Jakmile se naučíte principy propagace a marketingu, pak v affiliate marketingu vždy vyděláte nějaké peníze…

Je však otázkou, zda jste schopni realizovat skutečnou a trvalou svobodu – časovou a finanční…

 

Jen pro pořádek: Snadno vydělané peníze neexistují. Vždy za tím stojí kus práce a skutečná ochota dlouhodobě sloužit druhým lidem.

Stejně tak na internetu, kde je navíc velmi snadné koupit něco od jednoho a pak něco jiného od někoho jiného – jste na jedno kliknutí myší od konkurence…

A tak můžete vidět, jak affiliate marketéři vytvářejí nové a lepší a nákladnější bonusy, aby mohli vůbec prodat to, co propagují…

Takže při zvětšující se konkurenci, kdy každý chce být na internetu, bude potřeba zvětšující se čas, odhodlání a úsilí, který budete muset investovat, abyste si vytvořili loajální zákazníky.

 

Čti více – viz odkaz níže:

Zadavatel tipu, rady, nabídky:

web:   http://www.robertslovak.cz/network-marketing-affiliate-marketing/
email:   robert@robertslovak.cz
telefon: